2023: ‘Straat’ van Jim Cartwright

Op zaterdagavond 10 juni en zondagmiddag 11 juni 2023 speelde UD in het Schiedamse Wennekerpand onder regie van Stephan W. Zeedijk het stuk ‘Straat’ (‘Road’) van Jim Cartwright. ‘Road’ is vertaald door Jules Deelder en Zeedijk voegde er pakkende teksten van Liesbeth Mende aan toe. Cartwright plaatste ‘Road’ in een oude industriewijk ergens in het Engelse Lancashire tijdens de bezuinigingen van Margareth Thatcher in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Deelder vertaalde dit naar Rotterdam en Zeedijk situeerde Straat in een wijk in Schiedam, eveneens in die tijd. De vergelijking met de Schiedamse arbeiderswijk de Gorzen of Schiedam Oost dringt zich op. Er wonen verschillende types in deze straat en er is een stamcafé waar de gasten elkaar regelmatig treffen.

Straat vormt de optelsom van verschillende scènes en dialogen die alle op zichzelf staan. Langs die weg wordt je als toeschouwer onwillekeurig meegezogen in het lief, het leed, de humor, de muziek, het caféleven en het soms uitzichtloze bestaan van de bewoners van deze straat. We zien ze thuis, op straat of in Café De Molensteen waar Bertus en Viola de scepter zwaaien.

Dit straat inkijkje van veertig jaar geleden geeft ons ook in 2023 nog heel wat om over na te denken. Maar zoals de personages aan het einde gezamenlijk en hoopvol uitroepen: “Wie weet kun je ontsnappen!”