In het archief van UD is een oud huishoudelijk reglement ontdekt. Het dateert van 15 november 1911, om precies te zijn vier dagen na de oprichting van de vereniging op 11 november 1911. Het is ondertekend namens de Algemene Ledenvergadering van UD door de toenmalige voorzitter, de heer A.M. de Jong. Het is vermakelijk om te lezen.