Reina (derde van links) als actrice in het Jubileumstuk bij het 50-jarig bestaan van UD in 1961.

Reina (derde van links) als actrice in het Jubileumstuk bij het 50-jarig bestaan van UD in 1961.

Op zaterdag 21 oktober 2017 is Reina Kleipool op 88-jarige leeftijd overleden. Reina was de laatste jaren van haar leven donateur van UD, maar gedurende haar leven erg actief voor UD, zowel als spelend lid, bestuurslid (penningmeester) en in de periode van oktober 1988 tot oktober 1992 ook nog als voorzitter. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar verdiensten. Een delegatie van UD was aanwezig bij de crematieplechtigheid op zaterdagmiddag 28 oktober 2017 in de aula van Crematorium Haagse Duinen.

Hieronder: Vijftig jaar later een van de laatste foto’s van Reina in UD-verband. Opname gemaakt tijdens het jubileumfeest van UD in Hilversum op zaterdag 12 november 2011.

Reina op het lustrumfeest t.g.v. het honderdjarig bestaan van UD in 2011