Het bestuur van UD is op 12 november 2022 versterkt met Erika van der Lelij (50). Erika is hiertoe op die datum benoemd door de Algemene Ledenvergadering van UD in de Korenbeurs van Schiedam. De bedoeling is dat zij zich in het UD-bestuur vooral zal bezighouden met toneelzaken. Erika adviseert het bestuur al langer hierover. Zo was zij na het vertrek van Guido Jonckers nauw betrokken bij de keuze van Stephan W. Zeedijk als nieuwe regisseur . Erika is ook de drijvende kracht achter een mogelijke samenwerking van UD met andere theatermakers en bij de contacten van UD met de Historische Vereniging Schiedam over activiteiten waar beide clubs belang bij hebben. Het bestuur is uitermate verheugd dat zij dit werk binnen het bestuur gaat voortzetten.

Erika in UD-kleuren op weg naar de ALV waar zij zal worden benoemd tot bestuurslid van UD