De gelaarsde kat is een Europees sprookje. De vroegste geschreven versie, voor zover bekend, werd in de eerste helft van de zestiende eeuw gepubliceerd door Giovanni Francesco Straparola. Het verhaal gaat over de ongelijke verdeling van de erfenis van een molenaar waarbij de eerste twee zoons de waardevolle bezittingen krijgen toebedeeld en de derde alleen de kat. Guido Jonckers bewerkte het sprookje met bekende thematieken zoals macht, hebzucht, jaloezie en corruptie naar de huidige tijd en voegde er muziek en zang aan toe. De toeschouwer wordt vermaakt én aan het denken gezet: Trekken we profijt uit ons steeds maar weer najagen van ‘meer, meer, meer’ of zijn we uiteindelijk meer gebaat bij liefde en vertrouwen?